برای مشاهده ساختار هیئت مدیره روی ادامه مطلب کلیک کنید.

ساختار هیئت مدیره در انجمن : هیئت مدیره  انجمن صنفی خدمات مهندسی صنعتی استان آذربایجان شرقی  متشکل از ۵ عضو اصلی و ۲ عضو علی البدل و دو بازرس (اصلی وعلی البدل) با ماموریت دو ساله میباشد.

معرفی اختصاری اعضای هیئت مدیره انجمن : 

 خلاصه رزومه اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی خدمات مهندسی صنعتی استان آذربایجانشرقی

نام و نام خانوادگی: تقی قیصری

سمت در انجمنرئیس هیئت مدیره

تحصیلاتکارشناسی ارشد – مهندسی مکانیک

مدیر عامل شرکت : سرمد تبریز

gheysari

نام و نام خانوادگی : سونیا اندیش

سمت در انجمن :عضو هیئت مدیره و دبیر انجمن

تحصیلات:کارشناسی ارشد- مدیریت صنایع

مدیر عامل شرکت: فناوران پویش پروژه

اندیش

نام و نام خانوادگی: وحید عبدالحسینی مهین

سمت در انجمن: نایب رئیس هیئت مدیره

تحصیلات : 

کارشناسی : مهندسی برق – قدرت

کارشناسی ارشد : مدیریت کارآفرینی

مدیر عامل شرکت: آرا فروغ روشن

 
mahin_361eb57e253053c35ced94af96427b71

نام و نام خانوادگی : لیلا بنام فرد

سمت در انجمن عضو هیئت مدیره ، خزانه دار انجمن

تحصیلاتکارشناسی ارشد – مهندسی علوم و صنایع غذایی

مدیر عامل شرکت: روحی و همکاران

Picture 003

نام و نام خانوادگی: محمدرضا بلورانی

سمت در انجمن :عضو اصلی هیئت مدیره

تحصیلات: کارشناسی ارشد مکانیک

مدیر عامل شرکت: مهندسین مشاور پولاد


Bolourani 
نام و نام خانوادگی: فزاد پور امیری

سمت در انجمن: بازرس

تحصیلات: کارشناسی مهندسی برق

مدیر عامل شرکت: ایما پرداز آذربایجان

 

 Untitled