جلسه طرحهای توجیهی و امکان سنجی شرکتها دیروز یکشنبه مورخ ۹۶/۰۷/۱۶  ساعت ۸:۳۰ با حضور تعدادی از اعضای انجمن خدمات مهندسی برگزار شد.

 

 

 

 

 

dav